Monarchia Austro-Węgierska

Kotlina Edelweiss

Republika Muratyki

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Królestwo Skarlandu