Monarchia Austro-Węgierska

Kotlina Edelweiss

Cesarstwo Insulii

Palatynat Leocji

Cesarstwo Niemieckie

Unia Nordacka

Wschód Orientyki

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Księstwo Sarmacji

Królestwo Skarlandu

Związek Winkulijski