Monarchia Austro-Węgierska

Republika Bialeńska

Cesarstwo Insulii

Cesarstwo Niemieckie

Unia Nordacka

Wschód Orientyki

Królestwo Skarlandu