Monarchia Austro-Węgierska

Republika Bialeńska

Palatynat Leocji

Republika Muratyki

Państwo Kościelne Rotria

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Królestwo Skarlandu

Związek Winkulijski

Mecenat Xorphii